loading

رویداد ها

Easy Contest #1

  دسترسی به دنیایی از آهنگ‌های متفاوت در بانک موسیقی سایت صفحه فعال iht-group در اینستاگرام ... Read More

آزمون جذب نوازنده

آزمون جذب نوازنده گروه آژيراك به منظور جذب #نوازنده #گيتار_بيس آزمون برگزار ميكند. “قابل توجه نوازندگان گيتار بيس در ايران” ... Read More